top of page
Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε τη συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους όρους χρήσης χωρίς περιορισμούς ή προσόντα.  Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.  Οι όροι αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωση αυτής της δημοσίευσης.  Εσείς δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και κατά συνέπεια θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να αναθεωρήσετε τις τότε ισχύουσες συνθήκες στις οποίες είστε δεσμευμένοι. 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα υλικά του παρόντος ιστότοπου παρέχονται ως έχουν και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε εκφρασμένα είτε σιωπηρά.  Η LIFEPARTNERS INSURANCE AGENTS & ADVISORS LIMITED (ΗΕ75583) και οι θυγατρικές της ή/και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις που εκφράζονται ή υπονοούνται, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.  Η LIFEPARTNERS δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στα υλικά θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.  Η LIFEPARTNERS δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των υλικών του παρόντος ιστότοπου όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους ή με άλλο τρόπο.  Εσείς (και όχι η LIFEPARTNERS) αναλαμβάνετε ολόκληρο το κόστος της απαραίτητης συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης.  Οι πληροφορίες και οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται απαραιτήτως να είναι πλήρεις περιγραφές όλων των εφαρμοστέων όρων, εξαιρέσεων και όρων και παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς.  Ανατρέξτε στην πραγματική πολιτική ή τη σχετική συμφωνία προϊόντων ή υπηρεσιών.  Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν διατηρούνται από την LIFEPARTNERS.  Η LIFEPARTNERS δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.  Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την έγκριση από την LIFEPARTNERS τέτοιων ιστότοπων ή του περιεχομένου τους. αποκλεισμούς και προϋποθέσεις και παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην πραγματική πολιτική ή τη σχετική συμφωνία προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν διατηρούνται από την LIFEPARTNERS. Η LIFEPARTNERS δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.  Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την έγκριση από την LIFEPARTNERS τέτοιων ιστότοπων ή του περιεχομένου τους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ενώ η LIFEPARTNERS καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, εμφανίζονται μερικές φορές λάθη ή παραλείψεις.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η LIFEPARTNERS δεν παρέχει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας, η LIFEPARTNERS ή οποιοδήποτε μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, ή την παράδοση αυτής της ιστοσελίδας θα σας ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, έμμεσες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών του παρόντος ιστότοπου, ακόμη και αν η LIFEPARTNERS ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της LIFEPARTNERS έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.  Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της LIFEPARTNERS έναντι σας για όλες τις ζημίες, τις απώλειες και τα αίτια της δράσης δεν υπερβαίνει το ποσό που έχετε πληρώσει, εάν υπάρχει, για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.  Η LIFEPARTNERS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές ή ιούς που μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο ή της λήψης οποιασδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο ή ήχου από αυτή την ιστοσελίδα.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την LIFEPARTNERS. Εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από την LIFEPARTNERS, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η δημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο υλικών από την παρούσα ιστοσελίδα ή από οποιονδήποτε ιστότοπο που ανήκει, λειτουργεί, αδειοδοτείται ή ελέγχεται από την LIFEPARTNERS.  Μπορείτε να κατεβάσετε υλικό που εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο μόνο για τη χρήση σας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε επίσης όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις λοιπές προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στα υλικά.  Δεν μπορείτε να διανείμετε, να τροποποιείτε, να μεταφέρετε, να επαναχρησιμοποιείτε, να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων, του ήχου και του βίντεο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της LIFEPARTNERS.  Η LIFEPARTNERS δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση των υλικών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στο παρόν, η LIFEPARTNERS δεν δηλώνει ότι τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία.  Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.  Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά πώλησης ή προσφορά για αγορά οποιουδήποτε τίτλου, ασφαλιστικού προϊόντος ή άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται από την LIFEPARTNERS.  Δεν προσφέρεται ή θα πωληθεί από την LIFEPARTNERS, ή εάν πωληθεί από την LIFEPARTNERS, ασφάλεια, ασφαλιστικό προϊόν ή άλλο προϊόν ή υπηρεσία, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία αυτή η προσφορά, προσέλκυση, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη βάσει των τίτλων ή άλλων νόμων της εν λόγω δικαιοδοσίας.  Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις δικαιοδοσίες. 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οποιαδήποτε πληροφορία, εκτός από τα προσωπικά δεδομένα ή τις πληροφορίες που διαβιβάζετε στην LIFEPARTNERS μέσω αυτής της ιστοσελίδας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων ή προτάσεων, θα θεωρηθεί μη εμπιστευτική και μη ιδιοκτησιακή και θα γίνει την ιδιοκτησία της LIFEPARTNERS.  Οι πληροφορίες αυτές, εκτός των προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναπαραγωγής, προτροπής, αποκάλυψης, μετάδοσης, δημοσίευσης, μετάδοσης και απόσπασης.  Η LIFEPARTNERS είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνετε στην LIFEPARTNERS μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης και εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν πληροφορίες. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και τα εικονίδια αποτελούν ιδιοκτησία της LIFEPARTNERS.  Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως να χορηγεί, ρητά ή/και εξυπακουόμενα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη γραπτή άδεια της LIFEPARTNERS.  Η χρήση των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά.  Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία ή χρησιμοποιούνται με την άδεια της LIFEPARTNERS.  Η χρήση αυτών των εικόνων από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλον εξουσιοδοτημένο από εσάς απαγορεύεται, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την LIFEPARTNERS.  Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση εικόνων ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί ιδιωτικότητας και δημοσιότητας και τους κανονισμούς και τα καταστατικά επικοινωνίας. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε λογισμικό που μπορεί να είναι διαθέσιμο ή που παρέχεται σε εσάς σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία που υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών της Δημοκρατίας της Κύπρου και άλλων χωρών και δικαιοδοσιών.  Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταβιβάσετε ή θα εξάγετε τέτοιου είδους λογισμικά κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ελέγχου εξαγωγών.  Η LIFEPARTNERS δεν εξουσιοδοτεί τη λήψη ή την εξαγωγή οποιουδήποτε λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων από τον παρόντα δικτυακό τόπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαγορεύεται η δραστηριότητα αυτή από τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών. 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Εμπιστευτικότητα: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και οι πληροφορίες ή/και τα αρχεία που διαβιβάζονται μαζί τους είναι ιδιωτικά, εμπιστευτικού χαρακτήρα, νομίμως προνομιούχα και προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του αποδέκτη/ων. Η πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιονδήποτε άλλο δεν είναι εξουσιοδοτημένα και υπόκειται σε ποινικές διαδικασίες.  Οποιαδήποτε αναθεώρηση ή/και προώθηση ή/και διάδοση ή/και οποιαδήποτε άλλη τέτοια χρήση απαγορεύεται αυστηρά, σε τυχόν περίπτωση που οι εσώκλειστες πληροφορίες διαβιβαστούν από ή/και σε πρόσωπα ή οντότητες διαφορετικές από τον επιδιωκόμενο/ους αποδέκτη/ες. Εάν λάβατε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαθεμένα, ενημερώστε αμέσως τον αποστολέα και καταστρέψτε το υλικό, είτε αποθηκεύτηκε σε υπολογιστή είτε με άλλο τρόπο, διαγράψτε το e-mail/s ή/και τυχόν συνημμένα και καταστρέψτε τα αντίγραφα.  Αν δεν είστε ο επιδιωκόμενος παραλήπτης, απαγορεύεται και είναι παράνομη οποιαδήποτε αποκάλυψη ή/και αντιγραφή ή/και διανομή ή/και οποιαδήποτε ενέργεια που έχει ληφθεί ή/και παραλειφθεί για να ληφθεί υπόψη.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited είναι  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, νομικό πρόσωπο με ξεχωριστή και ανεξάρτητη οντότητα, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Κυπριακού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη με αριθμό αναγνώρισης HE75583 και συμμορφώνεται πλήρως με το Κεφ. 113.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για τις συνέπειες των ενεργειών που έγιναν βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών. 

 

Αποποίηση: Το γραπτό ή/και οπτικό υλικό των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων αποτελείται από προσωπικές απόψεις και ιδέες.  Το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι περιέχει οποιοδήποτε είδος επενδυτικής σύστασης ή/και προσκλήσεως για οποιεσδήποτε συναλλαγές.  Δεν συνεπάγεται υποχρέωση αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών, ούτε εγγυάται ή/και ούτε προβλέπει μελλοντικές επιδόσεις.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited, οι θυγατρικές της ή/και οι αντιπρόσωποί ή/και οι διευθυντές ή/και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή/και οι υπάλληλοί της δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή/και την εγκυρότητα ή/και την ισχύ ή/και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που προκύπτει από οποιαδήποτε επένδυση που βασίζεται στην ίδια. 

 

Η διάδοση όλων των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων ή/και των συνδέσμων ή/και οποιωνδήποτε άλλων τεχνολογικών διαδικασιών που εμπεριέχονται) υπόκειται αυστηρά στη δήλωση εμπιστευτικότητας της Εταιρείας, στις Αποποιήσεις Ευθύνης και στην προειδοποίηση κινδύνου.  Οποιεσδήποτε απόψεις ή συμβουλές που περιέχονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που εκφράζονται στη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών της LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited.  Νοείται ότι οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και οποιαδήποτε τεκμηρίωση που υποδεικνύει τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποθηκευμένα με περιορισμένη πρόσβαση μόνο στους εξουσιοδοτημένους διευθυντές ή/και αντιπροσώπους ή/και προσωπικό της LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited συμμορφώνεται πλήρως με το GDPR και τους Κυπριακούς Νόμους και Δικαιοδοσίες.  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, εν πάση περιπτώσει ωστόσο, σημειώστε ότι ορισμένες ή/και οι περισσότερες διαδικασίες ή/και το επιτυχές αποτέλεσμα των διαδικασιών που αφορούν τα θέματα σας ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πλήρως.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited δεν ευθύνεται για τυχόν εισβολή χάκερ ή/και κλοπή προσωπικών πληροφοριών ή/και έλεγχο από οποιεσδήποτε αρμόδιες υπηρεσίες της Κυβέρνησης βάσει των νόμων ή/και κανονισμών που ισχύουν στην Κύπρο.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited δηλώνει ότι διατηρούνται όλα της τα δικαιώματα.  Οι γνώμες, τα συμπεράσματα και οι λοιπές πληροφορίες στα μηνύματα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν συνημμένα που δεν σχετίζονται με την επίσημη δραστηριότητα της Εταιρείας μας δεν δίνονται ούτε εγκρίνονται από αυτήν.  Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα, καθώς οι πληροφορίες θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν ή/και να αλλοιωθούν ή/και να τροποποιηθούν ή/και να χαθούν ή/και να καταστραφούν ή/και να φτάσουν αργά ή/και ατελείς ή/και να περιέχουν ιούς.  Προειδοποίηση ασφάλειας: Νοείται ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν δημιουργηθεί λαμβανομένου υπόψη ότι τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία στο Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές μέσα επικοινωνίας 100%.  Σας συνιστούμε να κατανοήσετε και να παρατηρήσετε αυτήν την έλλειψη ασφάλειας όταν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited.  Ηλεκτρονικοί Ιοί: Παρόλο που έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και τα συνημμένα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ιό, σας συμβουλεύουμε ότι σύμφωνα με την ορθή πρακτική υπολογιστών, ο παραλήπτης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι πραγματικά χωρίς ιούς.  Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή/και προώθηση ή/και διατήρηση απαγορεύεται αυστηρά. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνονται για λογαριασμό της LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited. 

bottom of page