Ασφάλιση Διευθυντών & Αξιωματούχων (D&O)

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια D&O προσφέρουν κάλυψη ευθύνης για τους διαχειριστές εταιρειών για την προστασία τους από αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις αποφάσεις και τις ενέργειες που λαμβάνονται στο πλαίσιο των τακτικών καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, η ασφάλιση D&O έχει γίνει τακτικό μέρος της διαχείρισης κινδύνων των εταιρειών.

Οι εταιρείες αγοράζουν κάλυψη D&O επειδή οι διαχειριστές μπορεί να κάνουν λάθη τα οποία να κοστίσουν στην εταιρεία. Η κάλυψη D&O περιλαμβάνει οικονομική προστασία για τους διαχειριστές από τις συνέπειες των πραγματικών ή φερόμενων «παράνομων πράξεων».

 

Η ασφάλεια καλύπτει την προσωπική ευθύνη των διευθυντών της εταιρείας, αλλά και την αποζημίωση της ασφαλισμένης εταιρείας σε περίπτωση που έχει πληρώσει την απαίτηση τρίτου για λογαριασμό των διαχειριστών της για την προστασία τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση διευθυντών και αξιωματικών.

Η LifePartners Insurance Agents & Advisors Limited είναι ασφαλιστική εταιρεία που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο, με αριθμό μητρώου ΗΕ 75583. Η LifePartners διέπεται από την Αρχή Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών με αριθμό άδειας 5441.

Follow us:

  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon

©2020 by LifePartners.